👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj och olika samlevnadsformer

Skapad 2017-09-05 11:44 i Söderskolan Flen
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi ska ta reda på hur olika familjer och samlevnadsformer kan se ut. Hur kommer det sig att många av oss lever i familjer? Hur är det med jämställdheten i samhället. i skolan, vår klass, i olika familjer? Arbetet beräknas ta 3 veckor.

Innehåll

Vad du ska kunna

. Berätta och ge exempel på hur olika familjer kan se ut.

. Jämföra hur familjer har sett ut genom historien

. Samtala om könsroller och jämställdhet

. Förklara de nyckelord och begrepp vi använder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6

Matriser

Sh
Familj och olika samlevnadsformer

Rubrik 1

Familj och olika samlevnadsformer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Berätta och ge exempel på olika familjebildningar
osäker
säker
analyserar
Ny aspekt
jämför med familjebildningar genom historien
Ny aspekt
Könsroller och jämställdhet
Ny aspekt
Visar att du förstår ord och begrepp