Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7-9 I taket lyser stjärnorna, Stordammen

Skapad 2017-09-05 12:57 i Stordammens skola Uppsala
Vi läser och bearbetar Monika Zaks bok Tredje kärleken (uppföljaren till Alex Dogboy).
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läraren läser först högt för klassen men sedan läser eleverna själva. Vi diskuterar och reflekterar kring bokens innehåll, tillsammans och enskilt. Vi sammanfattar vissa kapitels innehåll och tolkar budskap.

Innehåll

Kunskaper som kommer att bedömas

Hur väl eleven sammanfattar texters innehåll.

Hur väl eleven resonerar kring budskap i olika texter.

Språklig säkerhet vad gäller variation (ordval/meningslängd) och skriftliga normer. 

Hur väl eleven deltar i diskussioner/samtal kring den lästa texten. 

Så här visar du dina kunskaper

Genom diskussioner i klassrummet. Genom att svara på läsförståelsefrågor i skrivhäftet. Genom att sammanfatta texters innehåll och tolka budskap, såväl muntligt som skriftligt. 

Undervisning och arbetsformer

Läraren läser först högt för klassen ur romanen "I taket lyser stjärnorna". Sedan läser eleverna på själva . Vi diskuterar och reflekterar, tillsammans och enskilt, bokens innehåll.  Vi sammanfattar vissa kapitels innehåll och tolkar budskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: