Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamheten, Lönneberga ht 17 vt18

Skapad 2017-09-05 13:21 i Surte förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Surte och Nordgärdets förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2010 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Normer och Värden 
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel, lika värde

 

 På Lönneberga har vi några nya barn i gruppen så vi håller på att lära känna varandra, för att skapa en vi-känsla.Vi jobbar med att lägga grunden för ett bra socialt samspel, då socialt samspel är en viktig förutsättning för utveckling och lärande.

Genom att vara närvarande vuxna hjälper vi barnen att träna på att visa hänsyn och respektera varandra i både lek och rutinsituationer.

Vi hjälper barnen att förstå vad andra känner genom att titta och lyssna på varandra. T ex Om någon tar en leksak från ett annat barn visar vi att barnet blir ledset. Här kan vi ta hjälp av våra känslobilder vi har på väggen - glad, ledsen, arg, rädd.

Alla barn skall känna sig sedda och få ett bra bemötande av både vuxna och barn, alla har ett lika värde.

Vi tränar på att barnen skall ta ansvar att ställa skorna på hyllan, hänga upp kläder, plocka upp leksaker.

 

 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter 

 

Vi arbetar mycket med vardagssituationerna och uppmuntrar barnen att de skall pröva och försöka själva. Tex i tamburen att ta på sig och ta av sig själva. Efter måltiderna får de duka av. Under måltiderna är det ett bra tillfälle att samtala med barnen om allt möjligt. De ställer många frågor som de funderar över.

Barnen gillar att röra sig till musik och vi sjunger även tillsammans i samlingarna! Att sjunga tillsammans utvecklar barnens språk, de lär sig nya ord och börjar uppfatta rim och rytm, även de barn som inte har så utvecklat språk kan vara med. Vi har miniröris där de får lära sig att lyssna, härma och göra rörelser till musiken.

Vi uppmuntrar barnen till utforskande och nyfikenhet på naturen. Det kan vara maskar,sniglar spindelnät och sånt som vi upptäcker på gården, vi samtalar om vad vi ser och tar bilder som de kan se på fotoramen  i hallen. I samtalen med barnen pratar vi om matematiska begrepp som t ex små och stora löv, de kan också ha olika form och färg.

Vi arbetar med olika skapande tekniker som tex. att limma löv på papper till en höst tavla. De får pröva att måla med kritor, flaskfärg och vattenfärger. Playdohlera är något som barnen tycker är roligt att leka/jobba med. Vi vill att de skall känna lust och glädje i sitt skapande.

 

 

 

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

 

Vi strävar efter att anpassa lekmiljön efter barnens intresse, det gäller både möblering och lekmaterial.

Barnen är med och väljer sånger som vi sjunger på samlingen.

Framförallt vid matbordet finns utrymme för att uttrycka tankar, då samtalar vi och lyssnar på varandra.

Vi tränar på att hjälpas åt att plocka upp leksaker när vi skall gå ut/in och att vara rädd om våra leksaker.

 

 

 

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 

 På Unikum kan föräldrarna ta del av våra mål och bli delaktiga i vår verksamhet, genom planering och blogg. 

Vi vill kunna ha en öppen dialog så föräldrarna känner att de kan komma och fråga om det är något de undrar över.

Under hösten erbjuder vi uppföljningssamtal till de nya barnen och ett föräldrarmöte, till våren erbjuder vi utvecklingssamtal.

 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

 

Språkutveckling - flerspråkighet

Språket är det främsta verktyget för kommunikation , för att kunna uttrycka sig och samspela med sin omgivning och andra barn. Vi jobbar både med det svenska språket och med barnens modersmål, så att det skapas intresse för andra språk.

Socialt samspel

Vi lägger grunden för att kunna skapa goda relationer med andra.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: