Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, fabler och myter

Skapad 2017-09-05 13:50 i Björkvallsskolan Uppsala
Du kommer att läsa och lyssna på berättande texter och sagor. Du kommer att skriva en egen saga med passande illustrationer, bearbeta den, ge och ta emot respons, samt läsa sagan med inlevelse. Du kommer att få lära dig om sagans typiska drag och uppbyggnad, berömda sagosamlare och författare liksom om folk- och konstsagan som form. Arbetsområdet innefattar även språklära, studieteknik och digital lärmiljö.
Grundskola 6 Svenska Bild
I alla tider har människor berättat sagor för varandra. Varför? Vad är det som fångar oss? I folksagor och konstsagor finns det magi, talande djur, tomtar och troll, Du möter hjältar, drakar, prinsar och prinsessor på gott och på ont. Vilka typiska sagodrag finns det och vad skiljer sagan som form från andra berättelser? Har manga, myter, fantasy, tv-såpor och skräckfilmer med sagor att göra? Vilka likheter och skillnader finns mellan sagor, fabler och myter? I det här arbetsområdet får du svar på frågorna. Vi läser, reflekterar, samtalar och skriver en egen saga, fabel eller myt med passande illustrationer. Låt oss börja! Det var en gång ...

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta

I det här arbetsområdet kommer du att träna på förmågorna tala, läsa och skriva. Du kommer att få lyssna till, titta på, läsa och skriva sagor, fabler och myter. Du kommer också att arbeta med kamratrespons och få kunskaper om berättande text som genre, samt få specifika kunskaper om sagors budskap, typiska språkliga drag, uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar. Det innebär att du kommer att:

 • läsa, reflektera enskilt och i helklass om olika berättande texters innehåll, budskap och uppbyggnad.
 • få kunskap om sagogenren, dess muntliga tradition, lära känna sagosamlare och sagoförfattare, urskilja folksagor och konstsagor.
 • pröva olika lässtrategier och arbeta med studieteknik
 • skriva en egen saga, fabel eller myt med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • skapa en text där ord och bild samspelar.
 • bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • ge och ta emot konstruktiv respons.
 • arbeta med språkets struktur så som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och styckeindelning,
 • läsa din saga med variation och inlevelse i den muntliga traditionens anda.
 • skapa skrivdokument med hjälp av datorn, använda stavningskontroll och ordbok digitalt.

När arbetsområdet är klart ska du kunna

 • skriva en saga, fabel eller myt med innehåll, struktur och språklig variation,
 • grundläggande regler för stavning, skiljetecken, och språkriktighet,
 • använda gestaltande miljö- och personbeskrivningar i din text,
 • anpassa språket i din saga efter syfte, mottagare och sammanhang. 
 • kombinera din text med bild för att förstärka och levandegöra textens budskap,
 • delta i samtal där du uttrycker dina tankar och åsikter
 • redovisa din berättande text muntligt
 • ge respons på kamrats text och även få och bearbeta respons på din text
 • besvara frågor på texter du läst och tittat på för att visa att du förstått och reflekterat över innehållet

 

 Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna men också av dina reflektioner i skrivboken, din medverkan i samtalsgrupper och din      berättande text (saga/fabel/myt).

 

 

 

Matriser

Sv Bl
Matris "Sagor och myter", svenska åk 4-6

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
D
C
B
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsakfungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt ocheffektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ihuvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerandesätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett välfungerande sätt.
Kommunikation
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med ihuvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: