Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-09-05 14:20 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som handlar om vår kropp och hur den fungerar.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Ett arbetsområde som handlar om vår kropp och hur den fungerar. Det handlar också om hur vi tar hand om kroppen så att den mår bra.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Vad händer inne i kroppen? Hur kan vi känna olika smaker? Varför slår hjärtat snabbare när vi springer? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Din kropp är en alldeles fantastisk maskin. Den består av många olika delar. Du vet säkert namnen på delarna du kan se, men det finns många fler gömda djupt inuti dig. Du ska få lära dig vad olika kroppsdelar heter och hur de fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen. Du ska få lära dig vad kroppen mår bra av.

Ord och begrepp i arbetsområdet

I arbetet med kroppen ska du träna på att förstå och att använda följande ord:

kroppsdelar, sinnen, organ, hälsa, funktion

Mål

Du ska kunna:

 • namnge några av människans kroppsdelar och deras funktion.
 • berätta om sinnena och deras funktion.
 • göra enkla undersökningar och skriva och rita om dem.
 • jämföra dina resultat med andra
 • prata om hur man tar hand om sin kropp så att den mår bra.
 • skriva en enkel faktatext

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar av kroppens olika delar och funktioner
 • göra undersökningar/experiment
 • läsa och skriva faktatexter
 • se film
 • diskutera
 • göra studiebesök
 • dokumentera i bild, text och digital teknik
 • arbeta enskilt och i grupp

Redovisningsform

Du ska:

 • dokumentera din kunskap med text och bild i din temabok
 • skriftligt och muntligt redovisa resultat av undersökningar
 • muntligt redovisa och diskutera

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • kunna berätta om det du lärt dig skriftligt, muntligt eller med digital teknik
 • skriva enkla faktatexter och rita bilder som visar vad du har lärt dig.
 • delta aktivt när vi pratar om olika frågor som rör vår kropp
 • delta aktivt när vi gör undersökningar

Reflektion

Utvärdering efter temats slut kommer att vara gemensam och muntlig

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: