👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2017-09-05 14:40 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Att lära sig läsa och skriva ska vara spännande och roligt. Du kommer att lära känna alla bokstäver och få träna på att läsa, skriva, tala och berätta.

Innehåll

Mål för elev

Du ska få lära dig:

 • att känna igen alla bokstäver och hur de låter
 • att forma alla bokstäver
 • att skriva ord, meningar och korta texter
 • att ljuda
 • att känna igen ordbilder
 • att läsa kortare texter och förstå innehållet
 • att göra tankekartor
 • att kunna berätta om något du har varit med om

Innehåll

Vi kommer arbeta med:

 • materialet "Sagoskogen" där vi möter ett nytt djur och därmed en ny bokstav varje vecka. Vi tränar på bokstavens form, ljud samt att läsa och skriva ord
 • att skriva gemensamma texter för att lära oss vad meningar är samt att känna igen ordbilder
 • att skriva egna ord och texter både för hand och på iPad
 • individuell läsning 
 • högläsning
 • "Polyglutt", där vi lyssnar på böcker
 • titta på "Livet i Bokstavslandet"
 • vi besöker skolbiblioteket varje vecka
 • läsläxa i "Den magiska kulan"
 • muntligt berättande 

 

Bedömning

Du ska kunna:

 • Känna igen alla bokstäver och veta hur de låter
 • Kunna ljuda ihop enkla ord
 • Kunna skriva en enkel text
 • Kunna berätta om en sak eller händelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1