Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Talområdet 0-10

Skapad 2017-09-05 14:42 i Lagga skola Knivsta
Arbetsområde: Taluppfattning och räkning, talområdet 0-10
Grundskola 1

Innehåll

Mål att sträva mot:

  Mål för undervisningsområdet: (Tolkade och konkretiserade mål)

  Du ska få utveckla din förmåga att på olika sätt dela upp, räkna med och lösa problem med talen 0 - 10.

  Förmågor och färdigheter att utveckla och bedöma:

  Vi kommer att bedöma:

  • hur du på olika sätt kan dela upp talen 0-10
  • hur väl du kan se mönster och sambandet + och – inom talområdet 0-10
  • hur du kan berätta hur du tänkt när du redovisar dina lösningar.
  • hur du förstår en instruktion.

  Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta: (Arbetsgång och lärande)

  Du kommer att få lära dig att: - att snabbt se antal upp till 5 och även upp till 10 - skriva siffrorna 0-9 - läsa av talen 0-10 - jämföra talen störst, minst, före, efter - talkamraterna för talen 0-10 - fler än, färre än och lika många - sambandet + och – inom talområdet 0-10 - starta och arbeta efter instruktion - tänka innan du frågar

  Matriser

  Matematik år 1 lå10-11

  Bedömningens inriktning och mål att sträva mot LPO94

  Ej uppnådd förmåga
  Visar förmåga
  Visar god förmåga
  Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik:
  TALUPPFATTNING OCH RÄKNING
  Du visar att du förstår hur man läser, skriver, jämför, delar upp och räknar med talen 0-10.
  Du använder dina kunskaper inom större talområden.
  Se ovan
  Du fortsätter på och hittar på enkla talmönster.
  Du löser och gör egna mer komplicerade tal- och geometriska mönster.
  Se ovan
  Du räknar och löser enklare problem.
  Du löser problem som kräver ett / flera räknesätt och lösningar i fler än ett led.
  RUMSUPPFATTNING OCH GEOMETRI
  Du namnger och ritar en kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.
  Du beskriver och jämför enkla geometriska figurer.
  MÄTNING
  Du gör enkla mätningar inom längd, vikt och volym.
  Du använder några vanliga måttenheter inom längd, vikt och volym.
  Se ovan
  Du avläser tid, hel och halv på klockan.
  Du avläser tid hel, halv, kvart i och kvart över och beräknar enklare tidsskillnader.
  STATISTIK
  Du avläser enkla tabeller och diagram.
  Du kan fylla i en enkel tabell och utifrån tabellen göra ett enkelt diagram
  REDOVISNING OCH MATEMATISKT SPRÅK
  Du förklarar och beskriver ett matematiskt problem genom att t.ex. rita en förklarande bild, göra en räknesaga eller i handling visa begrepp som t.ex. vänster, höger.
  Du förklarar och beskriver muntligt ett matematiskt problem på ett sätt som går att följa och förstå.
  Förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang:
  DELAKTIGHET OCH RESONEMANG
  Du deltar när vi pratar matematik och kan förklara hur du tänker.
  Du kommer med idéer och förslag på lösningar.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: