👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Mänskliga rättigheter HT-7

Skapad 2017-09-05 14:45 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
v 2 - 10
Grundskola 9 Samhällskunskap
Redan 1948 antog FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 1989 förtydligade FN med barnkonventionen. Betyder detta att alla människor har det lika bra och samma rättigheter?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska kunna:

- sammanfatta vad FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen innehåller.

- ge exempel på några organisationer som jobbar för de mänsliga rättigheterna och beskriva någon av dem mer ingående

- ge exempel på olika former av diskriminering och ge egna förslag på lösningar 

- ge exempel på länder där man inte följer de mänskliga rättigheterna och vilka konsekvenser detta får för människorna

- du ska kunna hur FN styrs och arbetar

-varför finns det fattiga och rika i världen/problem/lösningar


Hur ska vi arbeta mot målen?

- genomgångar

- läsa texter från boken och material som jag delar ut

- filmsnuttar

- diskussioner 

- egna uppgifter

Bedömning 

- Muntliga och skriftliga förhör

- Aktivitet och delaktighet i diskussionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9