Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia -Vasatiden

Skapad 2017-09-05 15:10 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Historia - Nya tiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Vasatiden - tidsperioden då Sverige kom till och livet förändrades.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska förstå hur historien påverkat hur samhället ser ut idag. Beslut som rör länders uppkomst, religionens inflytande och hur stater styrs. Du ska även kunna värdera olika källors tillförlitlighet och kunna resonera om källor och tolkningar. 

 

 Efter arbetsområdet ska du kunna: 

- använda och förstå historiska begrepp i text och i samtal 

- använda fakta för resonera om konsekvenser för människors levnadsvillkor både förr och i nutid

- göra jämförelser mellan Sverige under Vasatiden och idag

- resonera om hur historieskrivning används samt hur personer och händelser  framställs utifrån ett syfte 

Såhär visar jag att jag kan

- använda historiska begrepp i samtal i klassen och texter

- prov

- kunna svara på frågor som rör Vasatiden och reformationen

- skriftligt resonera om orsaker till och konsekvenser av Gustav Vasas styre

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: