👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 2, läsa

Skapad 2017-09-05 15:34 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska

.

Innehåll

Planeringen innehåller:

Syfte för arbetsområdet 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

- läsa enkla texter

- svara på frågor om innehållet i en text

- återberätta textens handling muntligt.

- svara på frågor om budskapet i en text, det som finns ”mellan raderna”.

- jämföra det du läser med upplevelser du själv varit med om.

- ta hjälp av rubriker och titlar för att förstå innehållet i en text.

Undervisning och bedömning

Du kommer att få träna på dina färdigheter genom att delta i:

Lärarledd högläsning i klassen ur elevnära texter.

Högläsning i olika typer av grupper.

Tyst läsning och skrivning av bokrecension

Läsläxa, läseboken: Resan till skatten

Arbetsboken Läsförståelse blå

Arbetsboken: Resan till skatten

Besök på biblioteket för att låna böcker

 

 

Du får visa dina kunskaper genom att:

Uppläsning av läsläxa för läraren ensam eller med en kamrat.

Läsa högt i olika gruppkonstallationer.

Delta i samtal om innehåll och betydelse av olika lästa texter samt komma med egna associationer och reflektioner.

Lyssna till högläsning av olika skönlitterära texter.

Arbete med läromedlet Läsförståelse blå och Resan till skatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3