Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 - "Den magiska kulan"

Skapad 2017-09-05 15:46 i Ödmarks skola Halmstad
Bokstavsarbete för åk 1 med utgångspunkt i Den magiska kulan
Grundskola 1 Svenska
Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver! Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar. Då kan du skriva precis vad du vill till vem du vill.

Innehåll

Målet med vårt arbete:

Läsa

Du kommer att få lära dig att:

 • känna igen alla bokstavsformer.
 • koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • ljuda samman språkljud- syntes.
 • dela upp ord i språkljud -analys.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla nya små ord.
 • läsa ord med enkla konsonantförbindelser.
 • läsa enkla meningar och förstå innehållet.

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • skriva alla bokstäver rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda dig av stora och små bokstäver.
 • skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
 • skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.
Tala, lyssna och samtala

Du kommer att få träna på att:

 • berätta för andra så att de förstår
 • lyssna och återberätta det du har hört
 • öva på ord och begrepp som uttrycker känslor samt uppfatta tonfall och ords nyanser.

 

Hur ska vi nå målet?

Vi kommer att:

 • arbeta med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav och tränar på ljudet.
 • arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
 • diskutera om ord, meningar och andra delar av språkets uppbyggnad i grupp och gör olika praktiska övningar/lekar som tränar oss på detta.
 • träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • träna på att skriva ord.
 • träna på att skriva enkla meningar.
 • träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
 • läsa i "Den magiska kulans" läsebok.
 • läsa enskilt olika böcker stundvis under skolveckan.
 • jobba med läsförståelsestrategier med bonusboken till läaeboken.
 • lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

Hur kan du visa att du nått målet?

Vi jobbar dagligen med svenska och tränar bokstäver och ljud, vi läser och skriver, vi samtalar och återberättar. Du visar under lektionerna vad du kan.

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven, se matris.
 • Bedömningen kommer också att ske genom Skolverkets bedömningsstöd 1 gång/termin. Resultatet redovisas i matriserna här på unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenska åk 1 Bergagårdskolan

Läsa

Utveckla vidare
Har godtagbara kunskaper
Jag kan alla bokstäver och deras ljud.
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
Jag kan läsa och förstå en enkel mening.
Jag förstår det jag läser och kan återberätta innehållet.
Jag kan läsa en bok med lite text och mycket bilder.
Jag kan läsa en bok med lite mer text och färre bilder.

Skriva

Utveckla vidare
Har godtagbara kunskaper
Jag blandar inte versaler och gemener.
Jag kan skriva två- och ibland flerstaviga ord.
Jag skriver meningar, oftast med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meddelanden med läslig handstil, så att andra förstår.
Jag kan skriva själv i mina arbetsböcker.
Jag kan själv komma på en berättelse och skriva den.

Tala/samtala

Utveckla vidare
Har godtagbara kunskaper
Jag kan delta i ett samtal och hålla mig till ämnet.
Jag kan ta en muntlig instruktion i grupp.
Jag kan återberätta en saga.
Jag kan beskriva och förklara olika saker och fakta så att andra förstår vad jag menar.
Jag talar om vad jag tycker och känner.
Jag lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: