👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 8 Svenska Insändare TP

Skapad 2017-09-05 16:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Läsa och skriva insändare samt ge respons.
Grundskola 8 Svenska

I det här arbetsområdet lär du dig att skriva en insändare. Du får också träna på att ge respons på andras insändare och bearbeta din egen.

Innehåll

Mål för elev/bedömning

Du ska kunna skriva en insändare och veta hur den är uppbygd.

Du ska kunna ge respons på andras insändare och kunna bearbeta din egen med ledning av respons du fått. 

Du ska kunna följa de språkliga normerna

Du ska ha god struktur i din text. 

 

Genomförande

Vi kommer att läsa insändare och gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Sedan får du själv skriva en egen insändare som du lämnar in. Som avslutning på arbetsområdet ger du respons på några klasskompisars insändare genom att kommentera insändarna. Du får också respons på din egen insändare och bearbetar den med ledning av responsen du fått. 

Samtidigt som du arbetar med din insändare kommer du att jobba med skrivregler. 

Kursplanemål

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
  • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser

Sv
Jä ht 17 åk 8 Sv Insändare TP

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera sig och kommunicera i skrift
följa språkliga normer
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har i stort sett följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är enkelt och inte så varierat. Du gör en del stav- och språkfel.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är ganska utvecklat och varierat. Du gör få stav- och språkfel.
DU kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är utvecklat och varierat. Du gör nästan inga stav- och språkfel.
formulera sig och kommunicera i skrift
argument och respons
Dina argument är enkla. Du ska kunna ge en enkel respons på en insändare.
Dina argument är utvecklade samt har ett bra motargument. Du ska kunna ge en utvecklad respons där du motiverar din respons.
Dina argument är välutvecklade. Du hänvisar till andra personer/grupper/undersökningar. Du har ett utvecklat motargument där du visar tydligt att du förstår att andra har olika uppfattningar om ämnet i din insändare. Du ska kunna ge en väl utvecklad respons där du motiverar din respons väl.