Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2017-09-05 16:22 i Valhallaskolan Halmstad
Vi jobbar i halvklass i blandade grupper och bygger den mesta undervisningen på film, språklekar och sånger. I åk två börjar vi att skriva på engelska.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Engelska på den här nivån handlar om att väcka ett intresse för språket och att få eleverna att våga använda sitt språk under lättsamma former.

Innehåll

Vilka förmågor vill vi utveckla?

Du utvecklar din förmåga att:

 • förstå och tolka talad engelska och i olika texter.
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Vilka är kunskapskraven?

Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till.

Du kan följa enkla muntliga instruktioner.  

Du kan följa enkla instruktioner som du läser.

Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.

Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.

Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.

Du kan ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.

Du kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 1-3

Engelska åk 1-3

Godkänt
Du kan säga enkla ord och meningar.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Du kan ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.
Du kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Du kan följa enkla instruktioner när du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: