Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig påse/slöjdpåse åk 4

Skapad 2017-09-05 18:54 i Börje skola Uppsala
slöjdpåse
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Lär dig sy en påse och dekorera med dina initialer och figurer!

Innehåll

Personlig påse/slöjdpåse åk 4

Med våra nyförvärvade symaskinskunskaper ska vi nu sy en påse för förvaring. Vi använder oss av en beskrivning på hur man gör en påse. Tyget vi syr påsen av ska vara ett vävt tyg. På påsen ska vi sy fast vårt namn eller initialer i form av applikationer. Bokstäverna ritar vi själva och bestämmer själva hur de ska placeras på påsen. Vi kommer att öva på att göra snoddar att stänga påsen med. I arbetsområdet ingår även materialkunskap inom området bomull och lin. Vi kommer även diskutera olika uttryck beroende på vilket tyg och vilken färg vi väljer. Målet är att alla efter avslutat arbetsområde ska ha gjort en påse samt känner igen materialet lin och bomull. Syftet är att vi ska öva på att använda symaskinen och att få kunskap och erfarenhet av olika material. Arbetsområdet kommer att utvärderas genom vår loggbok, diskussion och en avslutande utvärdering.

Efter avslutat arbetsområde förväntar jag mig att du ska ha

 • sytt en påse på symaskin
 • ha skissat minst två applikationer som du sedan sytt på din påse
 • gjort en snodd till påsen
 • känna till materialen lin och bomull
 • motivera varför du valt det tyg och färg som du gjort
 • skrivit i din loggbok
 • gjort en utvärdering


Centralt innehåll i årskurs 4-6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.Matriser

Sl
Textilslöjd årskurs 4

Du har ännu inte nått målet att...
Du har ännu inte nått målet att BIDRA OCH UTVECKLA ideér från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har ännu inte nått målet att formge en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att framställa en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att använda verktygen och redskapen på ett säkert och i HUVUDSAK fungerande sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du har ännu inte nått målet att BIDRA TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på UTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på VÄLUTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Du har ännu inte nått målet att tolka din produkts uttryck med ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: