Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Tema Gatsmart

Skapad 2017-09-06 08:52 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Att börja röra sig i trafiken på egen hand, om det så är till fots, på cykel eller i kollektivtrafiken, kan upplevas som en ny frihet men det är också ett nytt ansvar. Under ca sex veckor kommer vi bland annat att prata om våra erfarenheter av trafiksituationen där vi bor. Hur ser vägen till skolan ut? Vilka trafikfaror finns? Vad skulle kunna göra vägen säkrare, och hur kan man påverka dem som bestämmer? Vi kommer även att få kunskap om trafikregler, beteende i trafiken och mycket mer!

Innehåll

Vi kommer att utgå från UR:s material ”Gatsmart”, men kompletterar undervisningen med bland annat materialet ”Barnens trafikklubb” samt eget underlag.

De första fem veckorna kommer att delas in i följande huvudfrågor:

 1. Korsa gatan
 2. Cykla
 3. Åka skolskjuts/Lokal trafik
 4. Åka tåg
 5. Mörker och reflexer

Sista veckan/veckorna används för slutarbete, reflektion och utvärdering.

Varje vecka kommer att utgå från ett filmklipp från materialet ”Gatsmart” som öppnar för samtal och diskussioner. Eleverna får lyssna till texter om trafiksäkerhet, samt läsa och skriva på egen hand. Tanken är att elevernas egna texter och bilder mynnar ut i en egen bok där mottagaren är andra elever.

Vi varvar den teoretiska undervisningen med praktiskt arbete såsom att röra sig i trafiken, måla egna kartor och pyssla trafikmärken m.m. Även detta presenteras i klassens bok.

Du som elev kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper i både tal och skrift genom att delta i diskussioner, författande av vår gemensamma bok, undersökningar och bildskapande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO SvA
Gatsmart

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
På väg att nå målet
Har nått målet
Riskbedömning
Att du känner till olika risker med att röra sig i trafiken och hur du kan undvika fara.
Trafikregler
Att du känner till några kända vägmärken och kan beskriva deras betydelse.
Närmiljö
Att du kan visa eller berätta om din skolväg.
Riskbedömning
Att du känner till reflexens funktion i trafiken.
Skrivning och skapande
Att du bidrar med text och/eller bild till arbetet.
Skrivning
Att du tänker på att använda stor bokstav i början av en mening och punkt i slutet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: