👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-09-06 09:18 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 Samhällskunskap
Varje dag begås det brott i samhället. Varför bryter människor mot lagen? Vilka blir brottslingar och hur ska samhället hantera dem? Avsnittet diskuterar dessa och andra viktiga frågor som vad som kännetecknar en rättsstat. Avsnittet tar också upp vad som händer när lagarna inte följs från att en person blir misstänkt för ett brott till att en dom fastställs efter en rättegång och verkställs samt vilka påföljder, straff, vi har i Sverige. (Utkik, Samhällskunskap 7-9, Gleerups)

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • känna till vad som kännetecknar en rättsstat.
 • kunna granska statistik om brott och straff kritiskt.
 • analysera och förklara ur olika perspektiv varför människor begår brott.
 • redogöra för hur polis, åklagare och domstolen behandlar ett ärende.
 • reflektera över straff och påföljder, deras betydelse för den enskilde och för samhället i stort.

Uppgifter

 • Instruktioner till prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9