👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen HT-17, GTLU, Lek

Skapad 2017-09-06 10:13 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas? Lek_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Uppfylldes målen?  

Lek inne och ute, rollekar. Tränat turordning, kroppsuppfattning, koordination och rumsuppfattning. Barnen har getts möjlighet att få utlopp för sin fantasi och skapa verklighetsuppfattning, samt det sociala samspelet.

Det här har vi TÄNKT        

Genom leken lär sig barnen väldigt mycket och vi vill främja detta forum för barnens utveckling och lärande. 

Det här har vi LÄRT. Skriv om sådant som ni inte visste förut eller om sådant som ni nu förstår på ett annat sätt. Vad har vi lärt oss på köpet? .

Leken är en träning av de aktiviter och färdigheter som krävs i det vuxna livet. Genom leken lär sig barnen att planera och tänka.

Detta har barnen UTVECKLAT. Reflektera över och få syn på vårt eget och barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Utvecklat sin förmåga att leka, planera och tänka. De kan bättre hantera de sociala koderna och samspelet. Genom rörelse utvecklas kroppsuppfattning och rumsuppfattning.