👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, åk 3, Livets uppkomst och utveckling

Skapad 2017-09-06 14:28 i Ångelstaskolan Uppsala
Vi lär oss om livets uppkomst på jorden och om istiden.
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
Vi lär oss om livets uppkomst på jorden och utvecklingen fram till och med istiden.

Innehåll

Mål

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om:
- hur och var liv utvecklades.
- hur utvecklingen på jorden såg ut fram tills dess att de första människorna kom.
- vilka bevis forskningen har om livets ursprung.
- hur vi kan se spår av historien i vår tid.

- begreppet tidslinje

Visa lärande

Visa lärande genom att:
- delta i diskussioner och samtal.
- läsa och skriva faktatexter.
- rita bilder till dina texter.

- arbeta med fördjupning i grupp och redovisa.

- svara på frågor muntligt och skriftligt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- beskriva huvuddragen i hur livet på jorden uppstod och utvecklades.

- kunna relatera till en tidslinje och visa förståelse för att tidslinjer kan visa olika omfång.

- kunna rita/måla bild som passar till budskap i text.

- kunna samtala kring historiska källor, t.ex. vilka bevis som finns i naturen av den tidiga historien.

- förbereda och presentera ett grupparbete tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3