👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English4 part 1

Skapad 2017-09-06 14:33 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
I vårt första arbetsområde ska du bl.a. träna på korta samtal och presentationer samt att skriva kortare texter om dig själv på engelska.

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:

  

 •    förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 •  En  formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 •  En  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 •  En  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra?)

Du kommer att lära dig att:

 • presentera dig själv och en kompis både muntligt och skriftligt

 • skriva texter om dig själv i bloggen

 • prata och skriva om dagliga sysslor, fritiden och jobb

 • klockan 

 • ställa frågor och svara 

 • vardagsuttryck (Nice to meet you! .´m sorry I´m late. Excuse me! etc.)

Du kommer också att öva på att:

 • läsa texter på engelska

 • lyssna på texter och göra hörövningar

 • skriva i en egen blogg

 

Följande grammatikmoment kommer du att jobba med:

 • Verb i presens och pågående presens

 • Do/does

 • Frågeord

 • Satsadverbial (always, never, rarely, often, usually)

 • Tidsuttyck (at weekends, every day, on Mondays, every other day etc.)

 

Följande grammatikmoment repeterar vi:

 • Verben: to be, to have, go, like, live 

 • Possessiva pronomen (My, your, her, their etc.)

 • Genitiv (My sister´s, Alisa´s)

 

 Genomförande (Hur ska vi jobba?)

Följande material använder vi:
 • Grammar in practise 1
 • English from the beginning 2
 • Chapter 1-3 in New Headway
 
Vi kommer att:
 • läsa texter
 • lyssna på texter
 • lära oss ord
 • jobba med grammatiken
 • skriva meningar och texter om sig själv
 • intervjua varandra och samtala 2 och 2 
 • ha en kort muntlig presentation för gruppen

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

 Du ska visa att du kan: 

 • presentera dig själv och en kompis både muntligt och skriftligt
 • skriva texter om dig själv i bloggen
 • prata och skriva om dagliga sysslor, fritiden och jobb
 • klockan 
 • ställa frågor och svara 
 • vardagsuttryck (Nice to meet you! .´m sorry I´m late. Excuse me! etc.)
 

Viktiga datum:

18/9 Övning: Intervju med Alisa

19/9 Presentera kompisen muntligt

20/9 Berätta om sig själv för Alisa

21/9 Lämna in texten om kompisen i Unikum

Uppgifter

 • Tell us about your friend...

 • Tell me about yourself...

Matriser

En
Engelska åk 6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan inte formulera enkla fraser och meningar.
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan inte berätta om något på ett enkelt och begripligt sätt.
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt sammanhängande.
Samtala
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du deltar inte i övningar och samtal.Du kan inte ställa och svara på frågor.
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger. Du kan ställa frågor och svara.
Du deltar i samtal.
Du bidrar till att föra samtal framåt.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Ordförråd
frekventa verb vanliga adjektiv fritiden klockan jobb
Du kan inte använda dig av de ord vi har jobbat med. Du kan inte klockan.
Du kan använda många av de ord vi har jobbat med i samtal och skrift. Du kan klockan.
Du kan använda de flesta ord vi har jobbat med i samtal och skrift. Du kan klockan.
Du kan använda alla ord vi har jobbat med i samtal och skrift. Du kan klockan.