👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en återberättande text

Skapad 2017-09-06 14:38 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Alla elever i åk 7 ska åka till Katrineholm och delta i "Kunskapsdagen". Dagen kommer att bidrar till ökad trygghet och samhörighetskänsla för er elever. Dessutom stimuleras upptäckarglädjen och nyfikenheten under ett antal stationer där du som elev går igenom och tävlar med din klass. Utifrån den dagen ska du skriva en berättande text. Det viktiga i detta arbete är att berättelsen har en tydlig inledning, en intresseväckande handling och en tydlig avslutning samt att du jobbar med gestaltande beskrivingar. Du ska även lägga till någon passande bild.Tänk på att kontextobundet= att läsaren inte var med vilket gör att du måste vara noga med beskrivningarna.

Innehåll

 

 

Undervisning - metod och innehåll

Försök att ta in så många intryck som möjligt under dagen för att minnas till din berättande text. Du skriver din text på dator. 
Under arbetsprocessen så att jag kan ge feed-back och hjälp i det fortsatta arbetet med texten. Du har ditt dokument kopplat till classroom under rubrikern "Kunskapsdagen".
        Texten ska lämnas in färdig och bedömningsklar på tisdag 4 oktober.

Tidsplan

Du deltar på Kunskapsdagen ons 18/9. Sen har du ftvå lektioner på dig att skriva, få feedback och arbeta med berabetning av texten fram till inlämningen

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga i tre kunskapskrav:

 • Skriva en återberättande text
 • Berättande text - att du kan gestalta din text
 • Berarbeta din text utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet. 

Uppgifter

 • Berättande text utifrån Kunskapsdagen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9

Matriser

Sv SvA
Svenska/sva kunskapskrav LGR 11

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Betyg E
Betyg C
Betyg A
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
BERÄTTANDE TEXT
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
BEARBETA UTIFRÅN RESPONS
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.