Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2017-09-06 15:03 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
NO åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Djur och växter året runt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få samtala och ställa frågor om naturen.
Du ska få lära dig om biologiska samband och genomföra systematiska undersökningar i naturen, samt kunna beskriva och förklara dessa.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma hur du kan rita en bild och till den berätta om någon årstidsförändring i naturen. 
Vi kommer att bedöma om du kan sortera växter och djur efter olika egenskaper samt beskriva deras förhållande till varandra.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få gå ut och undersöka och lära dig vad som händer i naturen året runt. 
Du ska få titta på film.
Du ska få samtala, diskutera och beskriva olika samband i naturen.
Du ska få lära dig namnen på några fåglar, djur och växter, samt sortera och gruppera dem.
Du ska få dokumentera detta genom att skriva, rita och fotografera.
Du ska få ställa hypoteser och göra undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: