Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2017-09-06 17:41 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F Engelska
Under 4:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Good stuff. Textböckerna är tematiskt uppbyggda. Populära teman, som t.ex. family, friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska. Böckerna innehåller även berättade texter, dikter, rim och ramsor. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Innehåll

Mål med arbetet:

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

 

Arbetssätt och redovisningsform:

 • Läsa enkla texter från Good Stuff, men även från andra böcker.
 • Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
 • Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
 • Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).
 • Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och även med hjälp av diagnosmaterialet som Good Stuff har. 

Visa dina kunskaper-bedömning:

 

Jag kommer att bedöma hur du:

 • förstår talad engelska och texters budskap
 • formulerar dig muntligt
 • formulerar dig skriftligt
 • kan jämföra något engelsktalande land med Sverige
 • använder strategier för att lära dig nya ord
 • använder dina grammatiska kunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Kopia av Bedömningsmatris för engelska år 4 Bäckaskolan

Förstå
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkel talad engelska. I vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkel talad engelska. I vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska. I vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan i enkel form redogöra för, kommentera innehållet samt på ett godtagbart sätt agera efter budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt på ett tillfredställande sätt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan översiktligt redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan på ett relevant sätt använda sig av texter och talat språk från olika medier.
Eleven kan med viss relevans använda sig av enklare texter och talat språk från olika medier.
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av texter och talat språk från olika medier.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av några strategier för att förstå innehållet i talat språk och i texter.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket och i texter.
Eleven kan använda sig av strategier för att förstå innehållet i talat språk och i texter.
Tala
Eleven kan muntligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan muntligt formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan muntligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande anpassat till syfte, mottagare och situation..
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika stategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Skriva
Eleven kan skriftligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan skriftligt formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Eleven kan skriftligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar
Eleven kan bearbeta och gör enkla och tydliga förbättringar av egna framställningar.
Kommunikation
Eleven kan jämföra företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan i enkel form jämföra företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan översiktligt kommentera och jämföra företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: