👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was habe ich gestern gemacht?

Skapad 2017-09-06 18:27 i Kristinedalskolan Stenungsund
Träning på tidsformen perfekt
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi kommer under några veckor att träna på att kunna uttrycka sig på tyska i tidsformen perfekt. Det innebär att du använder ett hjälpverb tillsammans med huvudverbet samt att huvudverbet placeras sist i satsen.

Innehåll

Vad?

Vi kommer under detta arbetsområde att träna på tempusformen perfekt i tyskan. Perfekt är en dåtidsform där man använder ett hjälpverb tillsammans med huvudverbet. Man använder presens av verben haben eller sein som hjälpverb, så därmed  repeterar även detta.

I läroboken Sprung-3 kommer vi att jobba med första kapitlet, "Die Sommerferien", för att lära in ord för olika aktiviteter och kunna berätta om dessa i perfekt. Vi kommer även att göra övningar i övningsboken som hör till kapitel 1.

Vi läser och översätter texter samt lär in nya ord.  

Du kommer att få skriva en egen text i perfekt, "Was habe ich gemacht?" Där berättar du om vad du har gjort, igår, förra veckan eller kanske i somras. Du skall använda minst tio verb samt använda så många adjektiv som möjligt. Vi kommer då att repetera orden från "Mein Buch" som även finns på Quizlet.

Du får dessutom göra en intervju med en kompis, där du tränar muntlig interaktion.

Vi kommer att göra hörövningar, för att träna på att lyssna och förstå. 

I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha en test på tempusformen perfekt, för både regelbundna och oregelbundna verb. Du får då visa att du vet hur man bildar perfekt i tyskan.

 

Hur?

Du kommer att få skriva en text i perfekt, göra en intervju samt skriva ett grammatiktest på tempusformen perfekt. 

För varje vecka ges en uppgift till fredag, för att repetera det som vi har talat om under lektionerna. Läxorna skrivs i Classroom.

 

När?

Vi kommer att arbeta med dessa uppgifter under flera veckor, enligt beräkning under veckorna 37-42.  

 

Varför?

Vi följer centralt innehåll i läroplanen, från Skolverket (se nedan):

Hur blir du bedömd?

Vi kommer att arbeta mot följande kunskapskrav:

Muntlig interaktion:

Bearbeta texter:

Läsa och förstå:

 Skriva:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk Lgr11

Lyssna

E
C
A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Läsa

E
C
A
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala

E
C
A
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig...
 • M2  A 9
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva

E
C
A
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
 • M2  E 9
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
 • M2  E 9
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

E
C
A
Du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används...
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... översiktligt på målspråket, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.