Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2017-09-06 19:49 i Forshällaskolan Uddevalla
Problemlösning och uträkningar med höga tal inom multiplikation och division.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få upptäcka mönster och lära dig fler räknestrategier för att underlätta räknandet.Du kommer att få lära dig att se sambandet mellan multiplikation och division,träna tabellerna,räkna med algoritm och kort division.Du kommer att få träna dig på att lösa olika problem i din vardag och lära dig visa hur du tänkt skriftligt och muntligt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig att se sambandet mellan division och multiplikation samt använda dig av de räknestrategier och metoder som finns för att lösa problem.
Du ska få utveckla din förmåga att förklara skriftligt och muntligt hur löst en uppgift.

Bedömning - vad och hur

Mål att kunna:
Förklara och använda dig av sambandet mellan multiplikation och division.
Använda dig av skriftliga räknemetoder, som kort division och multiplikations algoritm (uppställning), när du räknar ut höga tal.
Välja räknesätt och uppskatta rimlighet när du löser uppgifter.
Kunna förklara hur du har tänkt både skriftligt och muntligt med mattebegrepp och symboler.
Hela multiplikationstabellen.
Strategier för huvudräkning i multiplikation och division.

Så här kommer vi att se om du nått målen: 

- Hur du skriftligt och muntligt har löst uppgifterna under lektionerna
- Hur aktivt du har deltagit i gemensamma matematikdiskussioner.
- Diagnoser.

Undervisning och arbetsformer

I

Du kommer att få undervisning om:

Begreppen multiplikation och division
Sambandet addition-multiplikation samt multiplikation-division
Huvudräkningsstrategier (multiplikation och division)
Skriftliga räknemetoder (multiplikation och division)
Rimlighet vid beräkningar
Val av strategier och metoder
Det matematiska språket
Muntligt och skriftligt uttrycka matematiska tankar och resonemang

Så här ska vi jobba:
Med praktiska arbetsuppgifter och konkret matrial.
 Lösa uppgifter tillsammans med en mattekompis, enskilt och i grupp.
 Arbetsuppgifter i matteboken,stenciler, gemensamma uppgifter och arbetsuppgifter på datorn.
Vi kommer att vara ute vissa lektioner och arbeta med att lösa problem i vår närmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: