Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta och bo i samhället

Skapad 2017-09-06 21:23 i Nyhammars skola Ludvika
Vad behövs för att vi ska kunna bo i samhället? Vilka yrken finns att välja mellan?
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Du ska under detta arbetsområde få möjlighet att lära om hur ett samhälle fungerar och olika yrken som finns och deras funktion. Arbetsområdet innefattar även demokratiskt beslutsfattande och ekonomi.

Innehåll

Vad ska vi ska lära oss? Varför ska vi lära oss just detta?

 • hur ett samhälle fungerar.
 • vilka olika yrken som finns och deras funktion i samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi gör en gemensam tankekarta om olika samhällsfunktioner som är viktiga i samhället.
Vi gör egna samhällen (ritar och målar) i grupp.

Du ska få delta i diskussioner kring hur samhället fungerar och vika olika yrken det kan finnas.
Du ska få dokumentera något kring de diskussioner vi haft om samhället.
Vi kommer att arbeta med dramatisering av olika yrken.
Du skriver en enkel text om ditt eget drömyrke och ritar en bild till.
Vi kommer gemensamt överrens om intervjufrågor.
Du intervjuar någon i din närhet om personens yrke, och redovisar på något sätt.
Vi kommer att se filmer Evas superkoll "brandstationen", "polis" och " journalist".

Vad som kommer att bedömas.


Vi bedömer din förmåga genom att lyssna på dig i diskussioner och samla in de dokument du gjort inom arbetsområdet.
Du ska beskriva några av de centrala samhällsfunktionerna så som exempelvis skola, sjukvård, räddningstjänst m.m.
Delta i diskussioner kring samhället och om olika yrken.
Namnge olika yrken och dess funktion genom att gestalta dem och intervjua någon.

Hur du får visa vad du kan.

Vi dokumenterar genom att samla in dina arbeten.

Intervjuer som redovisas skriftligt och muntligt.

Tankar om din egen framtid muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
SO - Samhället, närområdet, yrken och demokrati

Grund
Utmaning
Centrala samhällsfunktioner
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Jag känner till och kan berätta om några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Jag känner till och kan berätta om några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Jag kan berätta varför dessa är viktiga i vårt samhälle.
Yrken och verksamheter i närområdet
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Jag känner till och kan berätta om ett par yrken och verksamheter i närområdet.
Jag känner till och kan berätta om flera olika yrken och verksamheter i närområdet.
Närområdet förr och nu
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag kan göra någon jämförelse över hur det var i närområdet förr, jämfört med hur vi har det nu.
Jag kan göra flera jämförelser mellan hur det var i närområdet förr, jämfört med hur vi har det nu.
Demokrati och diktatur
Jag kan enkelt beskriva vad en demokrati och en diktatur är.
Jag kan enkelt beskriva vad en demokrati och en diktatur är och kan också säga någon fördel/nackdel med de olika sätten att styra ett land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: