Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i Sverige på 1800-talet

Skapad 2017-09-07 08:07 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna kommer att lära sig om människors villkor under 1800-talet och om olika förbättringar och förändringar i jordbruket, men även om barnens situation och folkskolans betydelse, industrialismens utveckling och utvandringen från Sverige.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Hur hade människorna det i Sverige för 150 år sedan? Fanns det några skolor och hur kunde man resa på den tiden? Det här kommer eleven att få svar på under det här temat och mycket mer. De kommer också att kunna jämföra och fundera över den tiden och hur det är idag.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Få kunskaper om:

 •  Vardagslivet i en by på 1800-talet och om förändringar och förbättringar i jordbruket.
 • Folkskolans införande och dess betydelse
 • Berömda uppfinningar och deras betydelse för utvecklingen i Sverige
 • Järnvägen och andra moderniseringar.
 • Utvandringen från Sverige

Eleverna lär sig det här  för att få förståelse för Sveriges utveckling och den egna historien.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Eleverna lär sig genom att samtala om texter de läst och filmer de sett tillsammans. Fördjupning sker genom såväl givna som valda arbetsuppgifter.

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl eleven deltar i samtal och diskussioner.

Hur väl eleven utför de individuella arbetsuppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO

Matriser

SO
Livet i Sverige under 1800-talet

E
C
A
Hur du får visa vad du kan.
Förändringar och förbättringar inom jordbruket på 1800-talet och jämförelser med vår tid.
Bidra till resonemang och medverka i jämförelse med vår tid
Föra enkla resonemang och göra delvis underbyggda jämförelser.
Föra välutvecklade resonemang och göra väl underbyggda jämförelser.
Genom att delta aktivt i samtal och diskussioner.
Ny aspekt
Folkskolans införande och dess betydelse, moderniseringar i landet och utvandringen från Sverige.
Bidra till resonemang
Föra enkla resonemang
Föra välutvecklade resonemang
Genom att delta aktivt i samtal och diskussioner
Hur väl arbetsuppgifterna utförs
Eleven kan bidra till att lösa arbetsuppgifter.
Eleven kan lösa arbetsuppgifter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa arbetsuppgifter på välfungerande sätt.
Genom att arbeta aktivt med såväl givna som valda arbetsuppgifter.
Kunna använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt.
Genom att använda de ämnesspecifika orden, begreppen och symbolerna i sina resonemang och arbetsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: