Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 5

Skapad 2017-09-07 08:29 i Hovhultsskolan Uddevalla
Planering för engelska i år 5
Grundskola 5 Engelska

I engelskan kommer vi under året att arbeta utifrån läroboken Happy 5.

 

Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven:

 

-Vardagliga situationer, intressen, personer, platser händelser och aktiviteter.

 

-Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Innehåll

Syfte och förmågor

*Analysförmåga- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

*Kommunikativ förmåga formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

*Informationshantering  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor

*Begreppsförståelse anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften

*Metakognitiv förmåga använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

 

Centrala innehåll

Arbetssätt och metod

 • Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
 • Träna på ord och fraser som hör till.
 • Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
 • Göra enkla presentationer.
 • Lyssna och träna på dialoger och texter.
 • Läsa och träna på uttal och intonation.
 • Skriva enkla ord och fraser.
 • Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
 • Sjunga.
 • Filmer på engelska

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vid en genomgång av en ny planering kan man fråga vad de har för förslag kring dessa mål.

Ställ följfrågor kring elevernas svar:                                                                     

Exempel                                                                                                                     elev: Vi vill se på film.                                                                                              Lärare: ok, hur tänker du förarbeta och efterarbeta kring filmen för att ta till dig kunskaperna?  

(Även om eleverna har inflytande är det alltid läraren som har det slutgiltiga ansvaret att de bästa metoderna väljs.)

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att..........

# reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. (Analys förmåga)


# formulera sig och kommunicera i tal och skrift. (Kommunikativ förmåga)


Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor (Informationshantering) 

 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften 
(Begreppsförståelse)


#  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda (metakognitiv förmåga)

Dokumentation

Under terminens gång kommer du att få läxförhör där du får chans att visa att du kan stava och uttala engelska glosor. Vi kommer efter avslutade arbetsområden ha test där du får chans att visa att du tillägnat dig den engelska grammatiken. Vi kommer även att skriva några kortare arbeten samt att du får chans att visa vad du kan under lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: