Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 Norden

Skapad 2017-09-07 08:32 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i geografi för hela Norden.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Det område i norra Europa som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark) kallas norden.

Innehåll

Syfte och förmågor

*Analysförmåga
Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Eleven ska också analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

*Metakognitiv förmåga:
Elevens ska även tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

*Begreppsförståelse:
Eleven ska få förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

Vi kommer se filmer från varje land i Norden. Vi kommer också arbeta mycket med att jämföra de Nordiska ländernas naturresurser, tillgångar och levnadsstandard. Genom undervisningen kommer vi arbeta och diskutera likheter och skillnader mellan de Nordiska länderna. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vid en genomgång av en ny planering kan man fråga vad de har för förslag kring dessa mål.

Ställ följfrågor kring elevernas svar:                                                                     

Exempel                                                                                                                     elev: Vi vill se på film.                                                                                              Lärare: ok, hur tänker du förarbeta och efterarbeta kring filmen för att ta till dig kunskaperna?  

(Även om eleverna har inflytande är det alltid läraren som har det slutgiltiga ansvaret att de bästa metoderna väljs.)

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

*Analysförmåga
Kunna jämföra likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

Hur de nordiska länderna samarbetar

Du ska också kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

*Metakognitiv förmåga:
Tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

*Begreppsförståelse:
Utveckla dina kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Dokumentation

Här kommer det avslutningsvis vara ett skriftligt förhör där du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper om Nordens länder utefter kunskapskrav. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: