Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entré, svenska för nyanlända A

Skapad 2017-09-07 09:27 i Raus Planterings skola Helsingborg
Vi arbetar med olika genrer i boken Entré, svenska för nyanlända A. Inom varje genre arbetar vi med att tala, skriva och läsa samt språkliga drag och förmågor.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med olika genrer i boken Entré, svenska för nyanlända A. Inom varje genre arbetar vi med att tala, skriva och läsa samt språkliga drag och förmågor.

Innehåll

1. Återgivande text: Tala: återberätta en händelse i kronologisk ordning och förstå hur en återgivande text är uppbyggd Läsa: läsa och förstå en återgivande text Skriva: med stöd skriva en återgivande text med rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och avslutning Språkliga drag: kunna använda verb i preteritum, tidsord, dela in text i stycken, förstå hur ordföljden blir när tidsordet står först i meningen Förmågor: kunna redogöra, skriva stödord och säga vad man tycker om en händelse

2. Berättande text

3. Beskrivande text

4. Instruerande text

5. Förklarande text

6. Argumenterande text

7. Repetition av de sex genrerna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: