Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2017-09-07 09:33 i Hulanskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Svenska
Genom regelbunden läsning av skönlitterära böcker ges eleverna möjlighet att stiga in i olika världar och lära sig mängder av nya ord, begrepp och uttryck. De får även en chans att öva på sitt läsflyt och därigenom större chans att ta till sig kunskaper även i andra ämnen där god läsförmåga är en bra förutsättning.

Innehåll

Eleverna väljer en bok från skolans bibliotek i samråd med läraren. Boken bör vara lagom utmanande och ska vara möjlig att läsa ut på fem veckor. En del elever väljer att läsa två böcker parallellt. När de har valt sin bok gör de en läsplanering där de själva anger hur många sidor de ska läsa per vecka. Efter fem veckor ska de ha läst ut boken. De klistrar in sin läsplanering i en skrivbok som vi kallar för "Boken om boken". I den har de möjlighet att anteckna viktiga händelser och svåra ord t.ex.

 

En gång per vecka tar eleverna med sig sin läsebok och "Boken om boken" till skolan. De får då en läsuppgift som t.ex. handlar om personbeskrivningar eller miljöbeskrivningar. De skriver sina svar i skrivboken. Jag som lärare läser elevernas svar och ibland ställer jag muntliga följdfrågor för att få en tydligare bild av elevernas läsförståelse. 

 

När eleverna har läst ut sin bok förbereder de en muntlig presentation för klassen. På så sätt blir det tydligt hur mycket de har förstått av boken, de får öva på muntlig presentation och de kan ge varandra boktips inför nästa läsplaneringsomgång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: