👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i svenska - tala, lyssna och samtala, åk 6

Skapad 2017-09-07 10:30 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering i svenska - tala, lyssna och samtala, åk 6.
Grundskola 6 Svenska
Vi ska träna på muntligt berättande och muntliga presentationer för olika mottagare, om ämnen hämtade från din vardag och skola. Hjälpmedel är stödord/tankekartor, bilder och digitala medier. Du kommer att bli proffs på hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation :)

Innehåll

Mål

(Lgr 11 kap 1 och 2):

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Förmågor att utveckla (syfte, Lgr 11):

 • Kunna formulera sig i tal
 • Kunna anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang

Innehåll - Vad vi ska göra och hur

(Se gärna Lgr 11 centralt innehåll)

 • Kontinuerliga klassråd där tillfälle ges att träna sig att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer både i mindre och större grupper i olika ämnen t ex NO, SO, svenska, engelska.
 • I samband veckoutvärderingen skall du träna på att göra reflektioner, tala, lyssna och samtala om vad som skett under den gångna veckan och hur upplevelsen varit samt även kunna motivera sin upplevelse.
 • Använda digital verktyg vid redovisning.

Bedömning - Det här ska du kunna

 • Vara muntligt aktiv under klassråden och delta i de olika samtalssituationerna och beslutsprocesserna.
 • Kunna redovisa ett arbete inför klasskamrater på ett tydligt och begripligt sätt.
 • Kunna lyssna och ta del av kamraters framställningar samt ge feedback.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Planering i svenska - tala, lyssna och samtala, åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3