Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's Talk School v.34 - 37

Skapad 2017-09-07 10:31 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Welcome to English! Under v.34 och 37 ska vi prata om skolor, regler (dresscode, hair, piercing) och grammatik.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

Utveckla din förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda och
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Arbetsområdet

Berätta om din skola och jämför dina egna erfarenheter med andras.

Framföra din åsikt och lyssna/fråga andras åsikter om ämnet. 

Använda grammatiken för att göra sig förstådd.

 

Arbetssätt

Vi ska jobba bland annat med boken "Happy No.1", lyssna på musik och jobba med extra övningar.

 

Detta kommer att bedömas... (i matris) 

v.37

Du ska presentera din skola. 

Hur ser den ut? Vilka ämne har ni där? Hur dags börjar eleverna? Hur dags slutar de?

När du är klar, ska du presentera din skola till dina kamrater. Lärare och kamrater kan ställa frågor under din presentation, var redo att svara på eventuella frågor.

Din muntliga presentation bedöms här.

Matriser

M2
Kopia av Matris- engelska åk 9

Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
Samtala
Eleven kan formulera enkla meningar som i vissa fall leder till korta samtal, men har ännu ej visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan samtala och då uttrycka sig enkelt och begripligt samt ibland anpassat till olika situationer.
Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt i någon mån anpassat till olika situationer.
Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt, samt i någon mån anpassat till olika situationer.
Tala/Presentera
Eleven har ännu inte visat förmåga att tala relativt fritt på engelska. Det händer att eleven använder annat språk än engelska vid bedömningssituation.
Eleven kan tala relativt fritt och eventuella fel stör inte kommunikationen. Eleven kan svara kortfattat på frågor på engelska. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan tala fritt och relativt korrekt på nyanserad engelska, samt svarar relativt utförligt på frågor. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med visst flyt.
Eleven kan uttrycka sig tydligt på nyanserad engelska samt svara utförligt på frågor. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt.
Språkliga strategier
Eleven har ännu inte visat förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t. ex genom att använda ordbok, synonymer eller omformuleringar.
Eleven använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem för att förbättra muntlig och skriftlig kommunikation.
Eleven använder sig av fungerande strategier som löser problem för att förbättra muntlig och skriftlig kommunikation.
Eleven använder sig av väl fungerande strategier som löser problem för att förbättra muntlig och skriftlig kommunikation på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: