👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2017-09-07 10:45 i Regnbågsskolan Gullspång
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Hur lär man sig egentligen saker? Hur lär du dig bäst?Nu ska du få tips och goda råd kring studieteknik.

Innehåll

Syfte

Du ska tro på dig själv!
Du ska känna till att det finns olika sätt att lära in saker på.

Du ska få göra egna tankekartor och mindmaps
Du ska kunna arbeta självständigt.
Du ska ta ansvar för dina studier.

Konkretiserade mål

Du ska kunna använda olika strategier för att minnas och lära in, till exempel tankekartor och stödord.
Du ska kunna sammanfatta en text, muntligt och skriftligt, med hjälp av till exempel tankekartor och stödord.
Du ska kunna plocka ut nyckelord/stödord och nyckelmeningar ur en text.
Du ska reflektera över ditt eget lärande och din läxläsning.
Du ska kunna att redovisa muntligt och via media.

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med detta under en period

Vi börjar med att se olika film om studieteknik och koppla olika uppgifter till dessa.

Vi ska läsa texter och göra egna tankekartor eller mindmaps utifrån texterna. Därefter ska ni arbeta med redan utvalda ämnen på tankekartor.

Muntlig redovisning, alla redovisar sin undergrupper, minst 1.5 minuter men inte längre än 3 minuter.

 

 

Bedömning

Jag bedömer hur ni väljer ut nyckelmeningar i en text och hur er sammanfattning blir. Jag bedömer din redovisning som du gör med hjälp av tankekartor.

 

Uppgifter

 • Mind map

 • Sammanfatting på Hur man bygger ett ishotell

 • Hur många myror bor det i en myrstack

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Studieteknik

Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Muntlig redogörelse
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till eleverna i klassen.
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till eleverna i klassen .
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till eleverna i klassen .