👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ortnamn och personnamn

Skapad 2017-09-07 10:46 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Ett arbetsområde om ortnamn och personnamn.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Hur har Sverige fått sitt namn? Varför heter Uppsala Uppsala? Varför heter du som du gör? Får man heta vad som helst? Varför blir vissa namn populära under en viss tid? Alla dessa frågor och några till ska du kunna svara på efter detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte 

Du ska lära dig om svenska språkets namn, de namn vi bär och som finns omkring oss. Genom att studera namnen kan vi även studera det svenska språket.  

Undervisning 

Jag kommer att hålla två föreläsningar och ni kommer att få läsa artiklar samt göra flera övningar enskilt och i par. Allt material (som PP-presentationer, övningar m.m.)  finns i Showbie och i Teams. 

Om man missar genomgångar så finns mycket bra information att hämta här:

Om ortnamn 

Om personnamn

 

Examination 

Det blir prov den 12 november.

Uppgifter

 • Mina namn

 • Ortnamn - efterled

 • Ortnamn

 • Personnamn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9