Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken V:34-38

Skapad 2017-09-07 11:14 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
Vi ska nu bekanta oss med hur stater styrdes under antiken och hur livet såg ut för människor under denna tid. Vad åt man, vad jobbade man med vad drömde man om?

Innehåll

LPP Flodkulturer och antiken årskurs 7

Syfte

För ca 1,5 miljoner år sen utvecklades den varelse som kom att kallas den upprättgående människan, homo erectus. Genom årtusende har människan utvecklats, blivit bofasta och bildat högkulturer. Dessa samhällen växte sig mäktiga och erövrade andra områden och därmed påverkade människorna där.

Det är viktigt att vi har en förståelse att riken kommer och går och påverkar den omgivning de existerar i samt oss i framtiden.  Att vi kan se skillnader och likheter hos människor förr och nu men även mellan olika kulturer och platser på jorden. Det är också viktigt att vi tolkar historien utifrån den tiden och försöker först deras liv och tankar utifrån den tidens värderingar.

Centralt innehåll

-    Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling, ex Afrika, Amerika och Asien

-    Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

-    Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur ska vi jobba

1) Vi kommer ha genomgångar kring skillnader mellan nomader och bofasta samt hur detta påverkar framtiden. Vi kommer även gå igenom begreppet högkultur samt de mönster som högkulturer genomgår. Därefter ska ni tre och tre under två lektioner fördjupa er i en högkultur och använda 3-5 bilder för att presentera er högkultur, på så sätt övar vi bildanalys. Här kommer vi ha en diskussion kring vilka källor som finns och hur användbara/pålitliga de är.

2) Under Antiken kommer vi att ha samtal kring maktbegreppet och vad vi har ärvt sen denna tid. Vi kommer använda oss av film, bilder och text och försöka få en bild av framförallt Antikens Grekland och Romarriket och hur livet var där. Vi kommer att avsluta området med ett prov och inlämningsuppgift.Ni kommer att bedömas utifrån diskussioner, källtänk, prov.

Kunskapsmål

                                                                                                                                                                                                                                                         E                                                                              C                                                                  A

Ord och begrepp

Eleven kan använda sig av begrepp på ett fungerande sätt:

Nomader

Bofasta

Högkultur

Farao

Flodkultur

Antiken

Stadstater

Athens demokrati

krigarstaten Sparta

Persiska riket

Republiken Rom

Kartago/Hannibal

Gladiatorer

Eleven kan använda sig av begrepp på ett väl fungerande sätt:

Eleven kan använda sig av begrepp på ett mycket väl fungerande sätt:

Viktiga personer

Eleven ska känna till enkel fakta om:

Caesar

Augustus

Eleven ska känna till fakta om:

Caesar

Augustus

och förstå deras betydelse

Eleven ska ha god kunskap om Caesar

Augustus

och se deras plats i historien

Orsaker och konsekvenser

Eleverna ska förstå enkla sammanhang kring hur högkulturer uppstår och faller

Eleverna ska förstå sammanhang kring hur högkulturer uppstår och faller

Eleverna ska förstå mer komplexa sammanhang kring hur högkulturer uppstår och faller, både kortsiktigt och långsiktigt.

Levnadsvillkor

Eleverna ska kunna se enkla samband mellan levnadsvillkor, politik och kultur mellan olika tidsperioder samt hur detta påverkat vår samtid.

Eleverna ska kunna se några samband mellan levnadsvillkor, politik och kultur mellan olika tidsperioder samt hur detta påverkat vår samtid.

Eleverna ska kunna se komplexa samband mellan levnadsvillkor, politik och kultur mellan olika tidsperioder samt hur detta påverkat vår samtid.

Källor

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om livet under denna period.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att ge utvecklade slutsatser om livet under denna period.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att ge välutvecklade slutsatser om livet under denna period samt nyansera det.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: