Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Ämnerna omkring oss och kemiska reaktioner, år 7, lgr 11

Skapad 2017-09-07 11:17 i Rödsleskolan Oskarshamn
I området "Ämnerna omkring oss" och "Kemiska reaktioner" får du som elev lära dig hur man laborerar och beter sig i kemisalen. Du skall även lära dig att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, hur atomer sätts samman till kemisk förening genom kemiska reaktioner och hur ett ämne kan anta olika aggregationstillstånd
Grundskola F – 7 Kemi
Detta är första kapitlet i Spektrum Kemi.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

- Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

- Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

- Kemin i naturen.

- Kemin i vardagen och samhället.

- Kemins metoder och arbetssätt

Arbetssätt och undervisning

-Lärarledda genomgångar

-Laborationer, såväl elevdemonstationer som lärardemonstrationer.

-Studieuppgifter

- Arbete i Digilär

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Visa vad du lärt dig

Eleven skall:

- ha god kunskap om de säkerhetsföreskrifter som gäller vid laborationer;

- löslighet

- veta vilka olika aggregationstillstånd ett ämne kan anta;

- olika slags lösningar (mättad och omättad, slamning, emulsion)

- lösningsmedel;

- olika sätt att skilja ämnen åt;

- veta skillnader på atomer och molekyler 

- känna till begreppet grundämne och kunna förklara det;

- kunna ange några grundämnens kemiska beteckning,

- skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening;

- vad som menas en fysikalisk förändring

- vad som menas med en kemisk förändring 

- kunna skriva enkla kemiska reaktioner med ord och med kemiska tecken

- kunna genomföra enkla experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet;

- kunna utföra enkla laborationer med god säkerhet;

Tidsram

13 lektioner

Skriftligt prov 29/9

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatrismatris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: