Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Idrott och Hälsa, utomhusperioden v.34-41

Skapad 2017-09-07 11:34 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola F – 5 Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse är ett kunskapsområde som handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och olika årstider.

Innehåll

 Syfte

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Detta gör vi på lektionerna:

* olika lekar, spel och aktiviteter i natur- och utemiljö
* kondition och styrketräning, t.ex. löpning till utegymmet vid Linehed
* friidrott
* skadeförebyggande aktiviteter såsom uppvärmning och stretching
* orientering i närmiljön med hjälp av kartor
* Allemansrätten, d.v.s. rättigheter och skyldigheter i naturen
^ friluftsliv i närmiljö
^simning i mag- och ryggläge
* Skoljoggen

Detta gör vi på idrottsdagar och friluftsdagar:

* Simning i mag- och ryggläge samt att hantera nödsituationer vid vatten

* Friidrottsdag på Halmstad Arena

* Vandring på Prins Bertils stig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Andersbergsskolan Idrott och Hälsa 4-5 ht- 2017

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lekar och idrotter
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan delta i rörelseaktiviteter utifrån sin egna förmåga och tar ansvar för sig själv.
Visar hänsyn till andra i gruppen och följer reglerna vid olika lekar och spel. Hanterar med- och motgångar.
Genomför flera olika idrottsaktiviteter och lekar samt följer de gemensamma reglerna. Kan samspela med klasskamraterna.
Gymnastik
 • Idh
 • Idh  4-6
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Fridrott
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt efter egen förmåga i de förekommande idrottsgrenarna.
Genomför idrottsgrenarna med god teknik. Visar prov på god spänst, kondition och styrka.
Genomför friidrottsgrenarna med en förfinad teknik. Visar prov på mycket god spänst, kondition och styrka.
Rytm och dans
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt i danser, lekar och motionsprogram till musik efter egen förmåga.
Kan dansa och visar känsla för rytm och takt i ett flertal danser. Samt visar god teknik och koordination vid motionsprogram till musik.
Visar mycket god rytm och taktkänsla.
Bollspel
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt efter egen förmåga i de olika bollspelen.
Har en god grundteknik i de olika bollspelen. Följer reglerna.
Visar mycket goda färdigheter samt mycket god teknik och förståelse för de olika spelens idé. Följer spelets regler.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Har kännedom för hygienens betydelse för hälsan. Har grundläggande kunskaper i kondition och styrketräning.
Visar förståelse för att rörelse påverkar hälsan genom att delta aktivt i de moment som idrotten erbjuder. Kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Förstår sambandet mellan mat, motion och hälsa. Kan samtala och resonera om hur olika aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Simning och livräddning
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Är bekväm i vattnet och kan simma. Känna till bad-, is- och båtvett.
Kan simma 200m, varav 50m ryggsim. Grundkurser i livräddning och vet vad som gäller vid aktiviteter vid vatten.
Har en god simteknik och goda kunskaper i livräddning.
Orientering
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan orientera i känd terräng. Ex: på skolgården. Kan de mest förekomna karttecknen.
Kan orientera sig med hjälp av karta i okänd terräng. Har kännedom om vädersträcken och kartans färger.
Visar stor säkerhet i sin orientering.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan delta i uteverksamhet i sin närmiljö. Känner till allemansrätten.
Har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Känner till om vad som påverkar vår miljö. Deltar aktivt i skolans friluftsverksamhet och uteverksamhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: