Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

textilslöjd år 6

Skapad 2017-09-07 12:56 i Alsike skola Knivsta
Grundskola F
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening.

Innehåll

Uppgift

Sy ett par trikåshorts och tillverka ett korsstygnsbroderi i miniformat med inspiration från någon minoritetskultur.
teori: Sömnadsbegrepp och verktyg. Vårt vanligaste material bomull.

Undervisning shorts

Förberedande idéer och övervägande: Vi går igenom sömnad i trikå, storlekar, mönsterritning och byxans olika sömmar. Vi skissar på shortsen, ritar av mönster, klipper ut trådrakt och syr en provlapp i trikå.

Tillverkning och övervägande: Tillverkning av shorts.

Utvärdering efter uppgift sker i loggbok eller muntligt.

Bedömning sker löpande under lektionstid, vid läxförhör och i loggboken.

Undervisning broderi

Förberedande idéer och övervägande: Vi går igenom korsstygnsbroderi och tittar på bildspel om minoritetskulturer, vår inspirationskälla.

Tillverkning och övervägande: broderi och montering.

Utvärdering efter uppgift sker i loggbok.

Bedömning sker löpande under lektionstid och loggboken.

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material.  Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lös­ningar, framställa föremål och värdera resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion. Vidare ska undervisningen bidra till att elev­erna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll 4-6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Trikåtyger och deras användningsområden.
 • Broderiverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Trikåsömnad och korsstygnsbroderi. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Tvådimensionella skisser, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av trikå och broderiets möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från minoritetskultuter som inspirationskälla.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Mål

Eleven ska efter undervisningen kunna:

 • Veta vad trikå är
 • Kunna mäta storlek
 • Rita av mönster
 • Klippa ut mönsterdelar trådrakt och ekonomisk på tyg
 • Rita ut sömsmån
 • Sömmarna på ett par byxor
 • Använda trikåsömmar på symaskin
 • Trå i resår
 • Vilka redskap och material som behövs för att brodera
 • Brodera korsstygn
 • Fakta om samer

 

Elevens Bedömning

 

År 9 – E

År 9 – C

År 9 – A

1Formge och framställa slöjdföremål

Hinner shorts eller broderi.

Följer instruktioner med hjälp av stöd.

Hinner shorts och broderi.

Följer instruktioner

Hinner shorts, broderi och något mer.

Följer instruktioner shjälv.

2Använda handverktyg, redskap och maskiner

Använder redskap, maskiner och verktyg med hjälp.

Kan använder redskap, maskiner och verktyg.

 

Kan använder redskap, maskiner och verktyg.

 Det blir noga.

3Välja tillväga-gångssätt och motivera sina val utifrån miljöperspektiv

Du kan välja material och teknik till ditt arbete och på ett enkelt sätt beskriva varför, till exempel färg och någon miljöaspekt.

Du kan välja material och teknik till ditt arbete och på ett utvecklat sätt beskriva varför, till exempel färg, material/användningsområde och någon miljöaspekt.

Du kan välja material och teknik till ditt arbete och på ett välutvecklat sätt beskriva varför, till exempel färg, användningsområde och material, samt utifrån miljön.

4Utveckla idéer

Du kopplar ihop dina idéer med ditt tema, med stöd av andra. Du gör som någon annan eller tar en idé som redan finns

Du kopplar ihop dina idéer med ditt tema själv. Du omarbetar idéer som redan finns.

 

Du kopplar ihop dina idéer med ditt tema, och kompletterar med sådant som du själv har sökt upp.

 

5Pröva hur material och tekniker kan kombineras

Tar första bästa

Gör om när det blir fel

Provar systematiskt, det vill säga, gör tre förslag med olika material eller tekniker och väljer sedan ett av dem.

6Formulera och välja handlings-alternativ

Planerar ditt tema och dina produkter med stöd av lärare och/eller kamrater. Du arbetar på med stöd och du kommer framåt.

Planerar ditt tema och dina produkter själv efter korrigering av lärare och/eller kamrat. Du arbetar på, du kommer framåt men behöver korrigeras ibland.

Planerar tema och produkter självständigt. Du arbetar och kommer framåt, och behöver sällan korrigeras.

7Ge omdömen om arbetsprocessen, använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet

Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen. Du utgår från dig själv.

Du beskriver kort och konkret hur du har arbetat.

Du använder några ord och begrepp som är typiska för slöjden.

Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen. Du utgår från dig själv och materialen/teknikerna.

Du visar att du förstår att olika arbetssätt leder till olika resultat.

Du använder fler och korrekta ord och begrepp som är typiska för slöjden.

Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen. Du utgår från dig själv, materialen och teknikerna.

Du visar att du förstår och är medveten om att olika arbetssätt leder till olika resultat.

Du använder fler och korrekta ord och begrepp som är typiska för slöjden.

8Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om erfarenheter, trender och traditioner i kulturer

Du för enkla resonemang om föremålet med koppling till temat utifrån egna erfarenheter och kunskaper/andra trender och kulturer.

 

 

Du för utvecklade resonemang om föremålet med koppling till temat utifrån egna erfarenheter och kunskaper/andra trender och kulturer.

 

 

Du för välutvecklade resonemang om föremålet med koppling till temat utifrån egna erfarenheter och kunskaper/andra trender och kulturer.

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: