Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen, Periodiska systemet och kemiska bindningar

Skapad 2017-09-07 13:41 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi
Här får du lära dig om atomens uppbyggnad och olika typer av bindningar inom kemin. Vi lär oss även varför vissa reaktioner äger rum och andra inte. Du kommer också att lära dig grunderna inom det periodiska systemet.

Innehåll

I detta arbetsområde får du träna både laborativ förmåga samt din förmåga att använda ord och begrepp för att förklara olika fenomen inom kemin

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 • Förklara atomens uppbyggnad
 • Förklara och ge exempel på hur elektronerna är fördelade i de olika elektronskalen
 • Förklara vad en isotop är
 • Förklara vad en jon är
 • Förklara vad för information du kan få från det periodiska systemet (atomnummer, atommassa, typ av ämne)
 • Vad grupper och perioder är och vad för information dessa ger dig
 • Namnge grupp 1, 7 och 8 och beskriva vad som är typiskt för dessa.
 • Förklara varför reaktiviteten ökar nedåt i grupp 1
 • Förklara varför reaktiviteten minskar nedåt i grupp 7
 • Förklara och rita kovalenta bindningar
 • Redogöra för metallernas typiska egenskaper
 • Beskriva några viktiga metaller och vad de används till
 • Ge exempel på hur metaller framställs.
 • Förklara och beskriva metallbindning
 • Beskriva hur en jon bildas
 • Förklara och rita jonbindningar

Uppgifter

 • Prov Periodiska systemet, metaller och bindningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: