Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö: bygg och konstruktion

Skapad 2017-09-07 14:17 i Vittinge förskola Heby
Bygg och konstruktion
Förskola
Steget från naturvetenskap till teknik är inte långt. Vi utforskar naturvetenskap i bygg och konstruktion magneter samt olika konkreta naturvetenskapliga material att bygga och konstruera med. Här kan vad som helst hända..

Innehåll

Bakgrund

Bygg och konstruktion är en av de sju lärmiljöerna som vi valt att fokusera på. 

Syfte


Bygg och konstruktion ger en förutsättning för grundläggande matematisk förståelse. Barnen utmanas i matematiskt, tekniskt och logiskt tänkande. Vi vill skapa nyfikenhet och utmaningar genom valt material i relation till naturvetenskap. Barnen möter olika material som bjuder till utforskande av olikheter av material, byggtekniker samt olika byggtekniska lösningar. 
Miljön är uppbyggd för att skapa sinnliga upplevelser i samspel med andra och materialet.  
Mål

Att utveckla barnens tekniska och matematiska förmåga i relation till naturvetenskap. 

 

 

 

 

Arbetssätt

För att främja samarbete: genom att skapa en miljö som uppmuntrar till att uppleva saker tillsammans, i samspel med andra och tillsammans med materialet. Genom att vi vårt förhållningssätt synliggöra andras upptäckter och frågor. Genom att se varje barns utforskande som intressant och med nyfikenhet vara en medforskande pedagog.

För att främja trygghet: genom att skapa rum i miljön som är tydliga och anpassade för barnens lärande. Att behålla grundstrukturen i miljön, men tillföra eller ta bort material som utvecklar lärandet och utforskandet.

För att främja nyfikenhet och lust att utforska och lära: vi observerar och dokumenterar vad barnen gör, vad de verkar fråga sig, vad de är nyfikna på och förändrar miljön utifrån det. Genom att vara en medforskande, närvarande pedagog. Genom att reflektera tillsammans med barnen kring deras upplevelser och skapa fortsatt nyfikenhet. 

För att främja delaktighet och inflytande: vi lyssnar och observerar vad barnet uttrycker för åsikter. Det kan vara att lyssna till gester, ord, blickar och kroppsspråk. Det kan även vara att uppmärksamma var barnet väljer att vara och hur samspelet ser ut med andra, materialet och miljön. Genom pedagogisk dokumentation kan vi synliggöra hur barnets delaktighet och inflytande ser ut samt hur vi kan utveckla det. 
Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: