Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3

Skapad 2017-09-07 14:26 i Valhallaskolan Halmstad
En beskrivning av hur vi arbetar med matematiken i åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Matematik ska vara spännande, roligt och lagom utmanande!

Innehåll

Under våra matematiklektioner kommer vi att på ett lekfullt sätt träna på de matematiska förmågorna. Vilka de är ser man längre ned i utdraget från läroplanen.

Eleverna kommer att få laborera, undersöka, spela spel, rita, skriva matematikberättelser, färdighetsträna och tala mycket matematik. Stor del av undervisningen kommer att vara i form av samarbete mellan eleverna. Det är när man kan förklara för någon annan hur man tänker som man själv förstår det man gör.

Eleverna kommer också att följa ett matematikläromedel, som innehåller uppgifter på olika nivåer. Då kan varje elev utmanas utifrån sina förutsättningar, även om det aktuella momentet är samma för alla elever.

Momenten som ingår i matematiken är: taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband, förändringar och problemlösning

Varje termin kommer elevernas kunskaper i taluppfattning att bedömas enligt Skolverkets anvisningar. Resultaten för vi in i matriser där ni kan följa hur ert barn utvecklas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: