Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa åk 4 - kap 1

Skapad 2017-09-07 14:37 i Almåsskolan Mölndals Stad
Kapitel 1: Addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde - Addition och subtraktion Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet ska du:

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
  • kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-10 000.
  • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
  • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning

Begrepp vi ska arbeta med:

platsvärde, utvecklad form, tallinje, udda tal, jämna tal, avrundning, addition, subtraktion, term, summa, differens

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Alfa åk 4 kapitel 1

Arbetsområde

Addition och Subtraktion
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du känner till att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
Du kan läsa och skriva tal inom talområde 0-10 000.
Du kan pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning.
Du kan räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: