Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns relation till naturen

Skapad 2017-09-07 14:41 i Nallens förskola Helsingborg
Förskola
Under förra läsåret lät vi barnen “möta” naturen på olika sätt i år är vi mycket nyfikna på hur barnen undersöker och skapar en relation till naturen med hjälp av lek och fantasi. Vi vill att våra barn med alla sina sinnen ska få upptäcka och glädjas åt naturens alla under och skiftningar här och nu. Vi behöver möjliggöra att varje barn får ställa sig i nära relation med naturen på det sätt de vill och önskar. Genom att använda lek och fantasi som en metod för att låta barnen uppleva naturen är vi nyfikna på vad som händer och hur relationen kan se ut. För att få syn på barnens relation till naturen behöver vi lyssna och se noga på hur barnen använder naturen. Vi har valt tre gemensamma nyfikenhetsfrågor att utgå ifrån som en start i projekten. På vilket sätt kan vi öka barnens förståelse för hållbar utveckling? Hur använder sig barnen materialet i skogen? På vilka olika sätt återanvänder barnen materialet vi tar hem från skogen på förskolan?

Innehåll

 

Mål att sträva mot

 

Syfte Social dimension

Leken är en förutsättning för barnen att bearbeta och förstå sammanhang i sin omvärld. Lärande och utveckling blir genom leken lustfylld, meningsfull och begriplig. Genom leken stärks den sociala förmågan och den demokratiska kompetensen och barnen skapar egna kunskaper i samspel med andra.

Mål

Pedagogerna ska inspirera och stötta barns lek och fantasi i många olika sammanhang och miljöer, med olika material och uttrycksformer varje dag.

 

Syfte Ekonomisk dimension

Hållbar utveckling handlar om att spara på jordens resurser för att alla människor på jorden ska ha det bra både nu och i  framtiden. I Förskolans uppdrag ingår det att arbeta för en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att pedagogerna agerar modeller och är förebilder i att återanvända material samt uppmuntrar  barnen till att  skapa, bygga och leka med återvinnings och naturmaterial både enskilt och i grupp.

Mål

Pedagogerna ska ge barnen möjlighet att ta till vara på och vara rädda om naturen och förskolans miljö och material för att minska konsumtionen av jordens resurser.

 

Syfte Ekologisk dimension

Då barnen får uppleva naturen med alla sina sinnen på ett lustfyllt och positivt sätt skapas en relation och en ansvarskänsla till det som växer och lever både i naturen och i närmiljön.

När barnen vistas i naturen tillsammans med vuxna växer en respekt för allt levande och de lär sig se kopplingar mellan natur, människa, miljö och samhälle.

Mål

Barnen ska få respekt för, lära känna och upptäcka sin närmiljö på ett undersökande och lekfullt sätt.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: