Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion ht 17

Skapad 2017-09-07 14:44 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola F Svenska
Väck nyfikenhet och förklara varför vi arbetar med detta (syfte).

Innehåll

LPP addition och subtraktion

 

Syfte

Arbetet med additions- och subtraktionskapitlet syftar till att du ska utveckla din förmåga att:

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra beräkningar och slutsatser
  • använda matematiska begrepp

 

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • Naturliga tal, 0-1000,och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ge antal och ordning.
  • HUr positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.( Hundratal, tiotal, ental. Tresiffriga tal och hur de bildas)
  • Räknesätten addition och subtraktions egenskaper och användning i olika situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder.

 

Kunskapskrav

Du ska visa att du kan:

  • positionssystemet för tresiffriga tal, använder begreppen hundratal, tiotal, ental.
  • dela upp tal i talsorter
  • välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar i addition och subtraktion med naturliga tal. (additionsuppställning, subtraktionsuppställning med och utan växling samt växla över 0)

 

Arbetssätt

Genomgångar

Laborativa övningar

Pararbete

Enskilt arbete

Diskussioner

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: