Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Summit

Skapad 2017-09-07 15:05 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Gymnasieskola
Planering 1 för boken Summit

Innehåll

Pedagogisk planering i MATEMATIK för

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

(ht-17, IMIND- 01,02,03)

 

Bedömning

Din förmåga att

- formulera och lösa problem.

- föra, följa och värdera matematiska resonemang.

- beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer.

 

Undervisning

Du kommer att träna förmågorna som ska bedömas genom

- att vara delaktig vid genomgångar av begrepp, metoder och klasskamraternas funderingar.

- muntlig, praktisk och skriftlig dialog, med fokus på att försöka visa hur just du tänker.

- att följa planeringen. Den visar vilka grunduppgifter du minst bör göra respektive vecka för att kunna visa tillräckligt inför bedömningen av aktuella förmågor.

Förutom nedanstående uppgifter kommer vi parallellt arbeta med uppgifter/problem, där vi tillsammans får utmana vårt kunnande inom olika områden.

 

 

 

VECKA

 

BEGREPP I FOKUS

 

Matteboken

” Summit ”

TVÅ JA = SÄTT ETT X

 

Förstår du uppgifterna?

Är dina lösningar rätt?

35

Diagnos.

 

 

 

 

36

 

Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

Decimaltal.

Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

Avrunda tal

 

s.8-10

 

s.12-13

s.13-14

 

s.16-19

 

 

 

37

 

Överslagsräkning

Prioriteringsreglerna

Negativa tal.

 

 

s.20

s.21

s.23-26

 

 

 

38

 

Tidszoner

Bråk

s.27

s.28-34

 

 

 

 

39

 

Bråk

s.35-38

 

 

40

 

Potensberäkning

Prefix

s.39-41

s.42

 

 

40-41

Repetition inför prov

s.43

 

 

41

 

Utvärdering (skriftligt/muntligt prov).

OBS! Oplanerade ”test” sker även under områdets gång för att synliggöra hur arbetet går.

 

 

Tips 1: ”Fråga 3”. För bästa utveckling menar matematikexperter att man får den bästa förklaringen från någon som precis lärt sig ett moment, samtidigt som den som får förklara befäster sin kunskap ännu mer vid träning av att använda rätt begrepp muntligt. Alltså, om du har en fundering så fråga först ca tre kompisar innan du vänder dig till läraren. Tumregeln kallas ”Fråga tre”. Tänk på att forskare menar på att framgång inom matematik främst har med inställning och träning att göra.

 

Tips 2: ”Grundkunskaper”. För att kunna upptäcka mönster, se samband och stärka ditt självförtroende i ämnet matematik, behöver du behärska grunderna väl, d v s de fyra räknesätten (vad de heter, vilka begrepp de förknippas med och hur de används skriftligt) och multiplikationstabellerna (tabell 0-10).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: