👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans bokstav

Skapad 2017-09-07 15:35 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Öva och lära sig bokstäverna i alfabetet, hur de låter och hur de ser ut.
Grundskola F Svenska
Öva och lära sig bokstäverna i alfabetet, hur de låter och hur de ser ut.

Innehåll

Koppling till Lgr 11 del 1

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Övergripande mål Lgr 11 del 2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Lgr11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Undervisningen:

Syfte: 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

* Lära sig bokstäverna i alfabetet, hur de låter, hur de ser ut samt att kunna skriva dem.

* Få förståelse för att bokstäverna tillsammans bildar ord.

Arbetsformer:

* Alfabeta presenterar bokstaven

* Samtalar om bokstaven

* Läser bokstavssaga

* Sjunger sånger om bokstaven

* Skapar runt/kring bokstaven

* Leka lekar kring bokstaven

* Titta på Livet i bokstavslandet

 

Dokumentation och utvärdering:

* Alfabetsbok

* Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -