Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år 3

Skapad 2017-09-07 16:16 i Ekuddenskolan Uppsala
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Övergripande mål (Lgr 11)

Konkretiserade mål

Eleven klarar motoriska grundformer i redskapsövningar som att springa, hoppa jämfota, hoppa på ett ben, hoppa hopprep, klättra m.m

Eleven leker och rör sig till musik och vet vad takt och rytm innebär.

Eleven deltar i enkla lekar inomhus och utomhus.

Eleven förstår "idrottsord" och begrepp för hälsa och lek, t.ex.. stretch och puls.

Eleven samarbetar bra med andra och visar dom respekt.

Eleven kan orientera sig i idrottssalen och utomhus i närmiljön och vet vad som menas med rumsuppfattning.

 

Undervisningens innehåll och genomförande

Eleven kommer att få prova på olika redskapsövningar där eleven tränar upp sin grovmotorik.

Eleven kommer att få prova på enklare danser och lekar till musik. 

Eleven kommer att få prova på olika lekar inomhus och utomhus.

Eleven kommer att få lära sig olika begrepp för hälsa och lek.

Eleven kommer att få lära sig regler till olika lekar.

Bedömning

Eleven kommer att bedömas genom:

- elevens delaktighet på lektionerna.

- eleven samarbetar med sina kamrater och följer reglerna till olika lekar och danser.

- eleven använder allsidighet och grovmotoriska rörelser i olika sammanhang.

- elevens förståelse för olika begrepp för hälsa och lek.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: