Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära år 7-9 Norgården skolan.

Skapad 2017-09-07 17:41 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Färglära Omättade/Mättade Komplementfärger
Grundskola 7 Bild
FÄRG ÄR LIV!! Kan du tänka dig världen utan färg? Trist va? Tänk att aldrig få se en vacker solnedgång eller klä sig i läckra färger... Men färg är inte bara vackert! Färgerna betyder något, de talar till oss. Vi vet att lingonen är mogna när de är röda, vi rodnar när vi är generade, blommorna lockar till sig insekter med sin färgprakt. Vi kan tycka olika och ha olika smak när det gäller färg. Men en del saker är vi överens om, t ex att vi ska stanna för rött ljus. Det är likadant över hela världen. När man tänker efter så är vi hela tiden omgivna av färger som ger oss upplysningar och upplevelser. Men trots att färgerna påverkar oss så mycket och är en så stor del av våra liv så vet vi egentligen väldigt lite om dem. Färglära är en hel vetenskap. I denna kurs ska vi träna upp färgseendet genom att jobba med olika nyanser och färgblandningar. Kunskapen om färg öppnar möjligheter för att sätta ord på färg i bildsamtal och analys . Färgläran ligger som grund för de flesta konstnärliga yrken både inom design och hantverk.

Innehåll

Varför arbetar vi med färglära?

Färgläran är en av grunderna för att kunna skapa och samtala om bilder. När vi arbetat med färgläran så lär eleverna sig tekniken med att hantera en pensel och att blanda färger . De tränar upp färgseendet då vi jobbar med olika nyanser och färgblandningar. Kunskapen om färg öppnar möjligheter för att sätta ord på färg i bildsamtal och analys . Färgläran ligger som grund för de flesta konstnärliga yrken både inom design och hantverk.

Så här kommer vi arbeta med uppgifterna....

Vi börjar arbetet med att lära oss om historien bakom färgläran. Vi pratar om de olika färgsystemen som finns och att vi har valt att arbeta utifrån färgcirkeln. Vi går också igenom hur många färger det finns vad en färgblandning är m.m.

Färgcirkeln

Vi går igenom färgcirkelns ordning dvs hur färgerna är placerade. Vi pratar om grundfärgerna, sekundärfärgerna, varma/ kalla färger, nyanser samt färgegenskaper. Vi har även en genomgång med pensel och färgteknik.

Eleverna gör sedan en egen färgcirkel.

Omättade/Mättade färger

Vi pratar om hur man kan med hjälp av vitt eller vatten göra färgen ljus eller omättad och med hjälp av svart mörka färgen och göra den mättad. Eleverna gör en uppgift där dom skall öva på att dels blanda nyanser, men även att använda penseln och färg på rätt sätt och noggrant färglägga innanför rutan.

 Komplementfärger

Momentet startas upp genom en lång genomgång där eleverna lär sig om hur ögat reagerar och ser på färg. Vi gör korta övningar där vi studerar vad som händer när vi tröttar ut syn nerven. Vi pratar om hur man praktiskt kan använda sig av kunskapen om komplementfärger tex inom reklam, konst, och även fysiologiska aspekter i vardagen. Vi går igenom vad som händer när man blandar komplementfärger.

 

Varma / Kalla färger

Eleverna gör en linjeteckning. Antingen på fri hand eller genom kalkering. Motivet är fritt. Sedan färgläggs ca 50% av bilden med varma färger dvs övre delen av färgcirkeln. Den andra delen färgläggs med kalla färger dvs nedre delen av färgcirkeln. Här arbetar man efter sin egen förmåga dels med penselföring. Elever med stor kunskap om tekniken kan även arbeta med nyanser.

Olika färgtekniker Akvarell               och                                Acrylfärg

                                 

Eleverna får prova att måla i akvarellteknik. Det betyder att man laverar=målar tunna lager av vattenfärg. Man använder inte vit utan låter papperet vara vitt där man vill att det ska vara vita ytor.

Acrylfärg är en färg som har tjockare konsistens och den finns på flaska eller tub. Vi provar att blanda acrylfärg i en övning.

Färgpsykologi

Här jobbar vi i små grupper med att söka fakta om en färg och dess symboliska betydelse inom konst, reklam och olika kulturer. Ni ska redovisa arbetet för de övriga klassen.

Det här kommer jag bedöma i ditt arbete....

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att hantera tekniker verktyg och material inom området med vattenfärg och med verktyget pensel. Jag kommer även att bedöma graden av självständighet tex hur man kan arbeta efter en instruktion eller hur man hanterar materialet ( byter vatten, rengör färg vid behov). Faktakunskaperna är en viktig bit då dom kommer att behöva dessa i framtida uppgifter som analys konsthistoria och i det praktíska arbetet.

I grupparbetet bedömer jag elevernas förmåga att sammanställa fakta om en färgs symboliska betydelse i olika kulturer och hur den används inom tex konst och reklam. Dessutom hur de kan presentera sina kunskaper för klassen.

Det här skall lämnas in och göras för att nå ett betyg....

Olika praktiska uppgifter genomförs och samlas i en mapp. Momentet avslutas med ett förhör i färglära.

Presentation av en färg.

Tekniker, verktyg & material
Kombinera bildelement

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
    Bl  E 9
  • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Bl  E 9
  • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
    Bl  E 9

Matriser

Bl
Kunskapskrav BILD 7-9.

Ännu ej uppnått
E
C
A
2 Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
1 Framställa bilder
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT BILDSPRÅK och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
3 Kombinera bildelement
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
4 Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5 Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
6 Presentera bilder
Presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med RELATIV GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
7 Eget omdöme
Ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: