Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2017-09-07 18:05 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 3 Engelska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv."

Lgr11

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Varför just detta?

Inom ämnet engelska ges du möjlighet att få ett större ordförråd och ett ökat självförtroende att uttrycka dig på ett främmande språk.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Sjunga
 • Härma enkla fraser och ramsor
 • Fråga och svara
 • Lyssna på berättelser
 • Titta på film
 • Läsa enkla texter

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att våga uttrycka dig på engelska, din vilja att delta i lekar och sånger och din förmåga att förstå enkla, muntliga ord och fraser.

Se matris under bedömning.

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt vid samtal, praktiska övningar, skriftliga och muntliga presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: