Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, tala och lyssna åk 3

Skapad 2017-09-08 00:23 i Västerholm Grundskolor
Arbetet kommer fokusera på att läsa och samtala kring olika texter. Vi kommer att arbeta med berättande texter, faktatexter, beskrivande texter och instruerande texter. Vi kommer även använda oss utav lässtrategier.
Grundskola 3 Svenska
Jag ska träna på att läsa bra, tala väl och lyssna uppmärksamt med anpassning till olika situationer. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att jag utvecklar mina kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen kommer jag ges förutsättningar att utveckla mitt tal- och skriftspråk så att jag tror på mig själv och kan uttrycka mig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att jag genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna intervjua någon.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord. 

 

Undervisning

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning av egen vald bok samt en bok som läraren har valt.
 • Högläsning och parläsning.
 • Läsläxa.
 • Boksamtal och bokrecension.

Tala, lyssna och samtala

 • Att kunna ta och ge muntliga instruktioner.
 • Att kunna tala, diskutera och redovisa i mindre grupp.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Ta eget initiativ till att göra sig delaktig i alla ovan angivna uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Matris i svenska åk 3

Läsa

Läsning
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt.
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt.
Återberätta läsning
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan dra enkla slutsatser av och tolka det du läst.
Du läser olika slags texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.

Tala, lyssna och samtala

Tala, lyssna och samtala
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Att kunna ta och ge muntliga instruktioner. Att kunna tala, diskutera och redovisa i mindre grupp. Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Samtal vid lösande av uppgifter i grupp. Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Ta eget initiativ till att göra sig delaktig i alla ovan angivna uppgifter. Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: